Καλώς ήρθατε στην νέα ιστοσελίδα του δικηγορικού γραφείου Σπυρίδων Χριστόφιλος στη Θεσσαλονίκη.
Σας καλωσορίζουμε, έχοντας αδιασάλευτη πεποίθηση και συνείδηση της αρετής που υπηρετεί η νομική επιστήμη και η οποία δεν είναι άλλη από τη δικαιοσύνη. Ιδίως δε της ιερότητας του δικαιώματος υπεράσπισης και συνηγόρου.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ


Το οποίο, δικαίωμα υπεράσπισης, άλλωστε, αείποτέ αναγνωρίστηκε ως τέτοιο και καλλιεργήθηκε σε υψηλότατο επίπεδο, ως συγκερασμός ρητορικής επιδεξιότητας και αξιοποίησης της επιστήμης της λογικής, ήδη από την αρχαία Ελλάδα.

Ένα παράδειγμα μεταξύ των πολλών στην αρχαία ελληνική γραμματεία, για τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της υπεράσπισης ενώπιον των δικαστών βρίσκουμε στο μεγαλείο των κλασικών στις «Ευμενίδες», όπου στη δίκη του Ορέστη ενώπιον των αεροπαγιτών, το δικαστήριο ορίζει ως σύμβουλο υπεράσπισης, θα λέγαμε, όχι κάποιον επιτήδειο ή κάποιον νομικοθετικιστή με τη νεότερη ορολογία, άλλα τον ίδιο τον θεό Απόλλωνα! [Αισχύλου «Ευμενίδες»]
Αναστοχαζόμενοι, την πολυσύνθετη νομική επιστήμη και την αρετή, την ευρισκόμενη στη θεωρία, υπό το πρίσμα των σύγχρονων και πανανθρώπινων κελευσμάτων και κεκτημένων της νομικής επιστήμης, το δικηγορικό γραφείο μας αναλαμβάνει την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου, με την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης που είναι αναγκαία για να δρα ο δικηγόρος, όχι μόνον, ως δικονομική ανάγκη, ή ως αναγκαία επιβάρυνση για τον πελάτη, αλλά ως συλλειτουργός στην απονομή δικαίου.
Επικοινωνήστε με το δικηγορικό μας γραφείο Σπυρίδων Χριστόφιλος  για οποιοδήποτε νομικό ζήτημα τίθεται προς αντιμετώπιση.